Uudet nettikasinot 360

40 000 suomalaista vaati kansanäänestyksen järjestämistä

Hallitus antoi tänään eduskunnalle selonteon EU:n perustuslaista:

Hallitus antoi tänään eduskunnalle selonteon EU:n perustuslaista. Alun perin hallitus kaavaili EU:n perustuslain ratifioimisen esittämistä eduskunnalle, mutta Ranskan ja Hollannin hylkäävät kansanäänestystulokset pysäyttivät koko ratifiontiprosessin kesällä 2005.

Vuodesta 2003 toiminut kansanäänestyskampanja on vaatinut, että EU:n perustuslaista päätettäisiin myös Suomessa kansanäänestyksellä. Kampanjan vetoomuksen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämiseksi allekirjoitti yhteensä noin 40 000 suomalaista.

Kansanäänestystoimikunta ei jatka kampanjointia, koska perustuslakia ei enää nykymuodossa tule, ja nyt vaatimus kansanäänestyksen järjestämisestä on perusteeton. Keskustelu perustuslaista varmasti kuitenkin jatkuu.

”Menneestä prosessista tulisi oppia vähintään se, että ilman kansalaisten ääntä ja hyväksyntää, ei EU:ssa ja Suomessa voida jatkossa vastaavissa kysymyksissä edetä”, kansanäänestyskampanjasta todetaan.

Pääministeri Matti Vanhanen ja hallituspuolueet ilmoittivat jo loppukesällä 2004, etteivät pidä neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä EU:n perustuslaista Suomessa tarpeellisena. Suomessa mielipidetiedusteluiden mukaan kaksi kolmesta kannatti tällöin kuitenkin kansanäänestyksen järjestämistä. Huomattavaa on, että kyselyn mukaan 76 prosenttia suomalaisista olisi äänestänyt, jos kansanäänestys olisi vain Suomessa järjestetty.

”On käsittämätöntä, että suomalaisia pidettiin alaikäisinä tekemään päätöstä perustuslaista samaan aikaan, kun suuri osa muista EU-kansalaisista pääsi sanomaan näkemyksensä”, hämmästelevät kansanäänestyskampanjan toimijat.

Kansanäänestyskampanjan mielestä Suomen perustuslakiin tulisi sisällyttää kansalaisille oikeus vaatia tärkeitä eduskunnan päättämiä lakeja ja päätöksiä kansanäänestykseen hyväksyttäviksi tai hylättäviksi.

Lisätietoja: Kansanäänestystoimikunnan jäsenet sekä www.kansanaanestys.fi

 • Torsten Almquist
 • Paavo Arhinmäki
 • Annukka Berg
 • Kaisa Eskola
 • Markku Kangaspuro
 • Juhani Linja
 • Asmo Määnselkä
 • Mari Puoskari
 • Markku Rämö
 • Kai Sadinmaa
 • Sari Siikanen
 • Mikko Sipola
 • Leo Stranius
 • Aki Utter