Uudet nettikasinot 360

Äänestystä vaativilta yhteinen lakialoite yli puoluerajojen

EU:N PERUSTUSLAKI KANSAN ÄÄNESTETTÄVÄKSI

On tärkeää, että myös Suomessa kansalaiset saavat ilmaista oman kantansa perustuslakiin kansanäänestyksessä.

Kansanäänestys on tarpeen, sillä monet EU-oikeuden asiantuntijat ovat todenneet, että perustuslakisopimuksen myötä EU:n toimivalta laajenee, sen päätöksentekojärjestelmä muuttuu ja kansalaisten oikeusasema kehittyy.

Kansanäänestystä ei ole tarkoitus järjestää sopimuksen yksityiskohdista, vaan sopimuksen sisältökokonaisuuksista. Poliittisten päättäjien on nähtävä riittävästi vaivaa avatakseen nämä sopimuksen ydinkohdat kansalaisille ymmärrettävällä tavalla.

Suomalaiset ovat lakialoitteen tehneiden kansanedustajien mielestä aivan yhtä kykeneviä lausumaan kantansa asiasta kuin ranskalaiset ja tanskalaisetkin. On muistettava myös se, että suomalaiset eivät ole missään käydyissä vaaleissa voineet ottaa suorasti tai epäsuorasti kantaa EU:n integraation syvenemiseen.

Perustuslain laatimisen yksi lähtökohta on ollut lähentää unionia kansalaisiin. Kansalaisten ja päätöksenteon lähentäminen ei onnistu, jos kansalaiset jätetään perustuslain hyväksymisprosessin ulkopuolelle. Lakialoitteen allekirjoittajien mielestä suorat kansanäänestykset vahvistavat demokratiaa. Kansanäänesys ei ole edustuksellisen demokratian kanssa kilpaileva vaan sitä täydentävä vaihtoehto. Suora demokratia sopii hyvin edustuksellisen demokratian rinnalle.

Nykytietojen mukaan EU:n perustuslaista järjestetään kansanäänestys ainakin Espanjassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Ranskassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Puolassa.

Esityksemme mukaan kansanäänestys olisi 21.5.2006. Kansalaisilta kysyttäisiin: ”Tuleeko Suomen hyväksyä sopimus Euroopan perustuslaista neuvotellun sopimuksen mukaisesti?” Kysymykseen vastattaisiin joko ”KYLLÄ” tai ”EI”:

Lakialoitteen ovat allekirjoittaneet kansanedustajat Arja Alho, Petri Neittaanmäki, Suvi-Anne Siimes, Heidi Hautala, Toimi Kankaanniemi ja Timo Soini. Lakialoitteeseen kerätään vielä lisää kansanedustajien nimiä ennen sen jättämistä.

Lakialoite (DOC-muodossa)

Lisätiedot:

  • Arja Alho
  • Petri Neittaanmäki
  • Heidi Hautala
  • Toimi Kankaanniemi
  • Timo Soini