Uudet nettikasinot 360

Attac haluaa EU:n perustulain kansanäänestykseen

Suomen Attac on pettynyt hallitusten välisen konferenssin tähänastisiin tuloksiin. Eduskunnan tavoitteet perustuslaillisen sopimusesityksen muuttamisesta eivät ole toteutuneet. Valtapolitiikka on peittänyt alleen myös kansalaisjärjestöjen esitykset demokraattisemman, sosiaalisemman ja solidaarisemman Euroopan ja maailman rakentamisesta.

Attac ei ota kantaa sinänsä Euroopan unioniin, mutta pitää perustuslakiin esitettyjä muutoksia niin olennaisina, että perustuslain hyväksymisestä tai hylkäämisestä on järjestettävä kansanäänestys. Attac on mukana kansanäänestysliikkeessä ja kehottaa allekirjoittamaan adressin kansanäänestyksen järjestämiseksi.

Attac muistuttaa pääministeri Matti Vanhasen keväällä esittämästä lausunnosta, jonka mukaan kansanäänestys voi olla tarpeen, jos perustuslaki tuo olennaisia muutoksia unioniin. Attac katsoo tähänastisten neuvottelujen osoittavan, että unionin jäsenyyden ehdot ovat muuttumassa olennaisella tavalla. Brysselin kokouksen umpikujan jälkeen ei ole syytä kiirehtiä neuvotteluissa vaan varata riittävästi aikaa perinpohjaisen kansalaiskeskustelun käymiselle.

Hallituksen oltava aktiivinen hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi

Attacin mielestä Suomen hallituksen ei pidä tyytyä seuraamaan suurten maiden hallitusten valtapeliä Euroopan unionin perustuslain valmistelussa, vaan palauttaa neuvottelupöydälle kansalaistensa kannalta tärkeät kysymykset julkisten hyvinvointipalvelujen turvaamisesta. Attacin katsoo, että Suomen on syytä tehdä hyvinvointipalvelujen turvaamisesta kynnyskysymys EU:n perustuslakia koskevissa jatkoneuvotteluissa.

Jos hallitustenvälisen konferenssin tähänastisia tuloksia ei avata uudelleen neuvoteltavaksi, siirtää perustuslaki julkiset palvelut kauppapolitiikassa unionin toimivaltaan. Esimerkiksi Maailman kauppajärjestön (WTO) palvelukauppaa koskeva yleissopimus (GATS) voidaan tulevaisuudessa ulottaa enemmistöpäätöksellä koskemaan julkisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja muita peruspalveluja. Vaikka EU:n komissio on sanonut, ettei se tule esittämään lisää aloja WTO:n GATS-sopimuksen piiriin, kanta voi muuttua ja kauppapoliittisten päätökset voivat heikentää julkisten palvelujen järjestämismahdollisuuksia. Myös Suomen työeläkejärjestelmä on uhattuna, mikäli perustuslain yhteydessä ei sovita tämän muista EU-maista poikkeavan järjestelmän turvaamisesta.

Brysselin kokoukselle esitetty perustuslaki poistaa Nizzan sopimukseen kirjatut suojalausekkeet, joiden nojalla julkisia palveluja koskevissa päätöksissä edellytettiin neuvoston yksimielisyyttä. Unionin yksinomaiseen toimivaltaan aiotaan siirtää oikeus tehdä palveluja ja niiden investointeja koskevia kansainvälisiä sopimuksia, jotka ovat suoraan myös jäsenvaltioita sitovia. Attacin mielestä Eduskunnan parantuvat mahdollisuudet seurata EU:n kauppapoliitiista päätöksentekoa ovat tervetulleita. Eduskunnan informoiminen ei voi kuitenkaan korvata palveluja koskevan päätöksenteon siirtymistä merkittävältä osin EU:n kauppapolitiikan toimivaltaan.

Yleishyödyllisten palvelujen rahoitusta koskevat ehdot esitetään määriteltäväksi eurooppalailla, mikä voi kaventaa jäsenvaltioiden toimivaltaa palvelujen järjestämisessä. Oikeusperusta saattaa johtaa tilanteeseen, jossa julkisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja järjestäminen alistetaan unionin kaupallisille ja kilpailusäädöksille. Samaan aikaan verotusta koskevissa päätöksissä edellytetään yksimielisyyttä, joka käytännössä estää esimerkiksi valuutansiirtoveron (ns. Tobinin vero) kaltaiset uudistukset.

Attacin mielestä julkiset palvelut tulee säilyttää kansallisessa päätösvallassa. Kansalaisten taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä perusoikeuksia ei saa alistaa kaupallisille intresseille.

Attac on huolestunut myös Euroopan unionin militarisoimisesta. Attac pitää EU:n militarisoimista ja sotilaallista voimapolitiikkaa vääränä vastauksena kansainvälisiin turvallisuusongelmiin, joiden ehkäisemiseksi tarvitaan ennen muuta oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman rakentamista. Sotilaallisiin tarkoituksiin käytetyt varat ovat pois hyvinvointipalvelujen, ympäristönsuojelun ja kehitysyhteistyön tarpeista.

Suomen Attac ry
Työryhmä (hallitus) 17.12.03