Uudet nettikasinot 360

Kansanäänestys vahvistaa demokratiaa

Enemmistö suomalaisista haluaa kansanäänestyksessä sanoa suoraan mielipiteensä EU:n perustuslaista. Tämä kävi ilmi syyskuussa tehdyssä mielipidemittauksessa. Vastaväitteinä monet poliitikot ovat esittäneet, että eduskunnan tulee päättää EU:n perustuslaista itse. Lisäperusteena mainitaan, että onhan kansan EU-mielipidettä jo kysytty – liki kymmenen vuotta sitten.

Unionin luonne on alkuperäisestä talousyhteisöstä vähittäin muuttunut poliittisempaan suuntaan, joka vaikuttaa jäsenmaiden kansalaisten arkeen yhä moninaisemmin tavoin. Tuleva perustuslaki tulee siirtämään päätösvaltaa kansalta unionille. Esityksen toteutuessa EU-lainsäädäntö ulottuisi muun muassa nykyisen kansallisen oikeusjärjestyksen ydinalueille rikoslakiin.

Suomen perustuslain 53 pykälän mukaan Suomessa voidaan järjestää kansanäänestys. Tätä mahdollisuutta on käytetty luvattoman harvoin. Mielestäni suorat kansanäänestykset vahvistavat demokratiaa ja sen toimimista. Kansanäänestystä ei tule nähdä edustuksellisen demokratian kanssa kilpailevana vaihtoehtona, vaan suora demokratia sopii hyvin edustuksellisen demokratian rinnalle.

Yksi EU:n uuden perustuslain julkilausuttu tarkoitus on ollut lähentää EU-kansalaisia ja päätöksentekoa. Kansanäänestyksen pitämättä jättäminen olisi siten kansalaisten aliarvioimista. Kansalaisten ja päätöksenteon lähentäminen ei onnistu, jos kansalaiset jätetään koko prosessin ulkopuolelle. Kansalaiskeskustelua perustuslaista ei saada aikaan, elleivät ihmiset keskustelun jälkeen pääse itse päättämään mitä mieltä he perustuslaista ovat.

Kansanäänestys on hyvä tapa lisätä ihmisten kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Euroopan unionin perustuslakiehdotuksen ensimmäinen artikla alkaa toteamuksella, jonka mukaan ehdotus ”ilmentää Euroopan kansalaisten ja valtioiden tahtoa rakentaa tulevaisuuttaan yhdessä”. Jo tämä muotoilu velvoittaa kysymään myös kansan mielipidettä suoraan EU:n perustuslaista kansanäänestyksellä.

Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta suosittaa mietintöluonnoksessaan jäsenvaltioita järjestämään perustuslaista kansanäänestyksen samaan aikaan kuin eurovaalit toimitetaan. Nykytietojen mukaan EU:n perustuslaista pidetään kansanäänestys Alankomaissa, Espanjassa, Irlannissa, Luxemburgissa, Portugalissa, Ranskassa ja Tanskassa. Kansanäänestyksen järjestäminen on lisäksi todennäköistä Italiassa, Itävallassa, Liettuassa, Puolassa, Slovakiassa, Sloveniassa ja Unkarissa.

Suomessa kansanäänestys sopisi erinomaisesti yhteen ensi kesän Euroopan parlamenttivaalien kanssa. Tämä lisäisi varmasti myös kansalaisten kiinnostusta parlamenttivaaleihin, joiden äänestysprosentit ovat jääneet tähän saakka luvattoman alhaisiksi. Yhteisvaalit eivät aiheuttaisi myöskään lisäkustannuksia, mitä jotkut kansanäänestyksen vastustajat ovat pelänneet.

Annika Lapintie

Turun Sanomat 29.09.2003
Mielipiteet -sivu