Uudet nettikasinot 360

Linkkejä

Kansanäänestykset Suomessa
Oikeusministeriön www.vaalit.fi-sivuilta löytyy tietoa valtiollisista ja kunnallisista neuvoa-antavista kansanäänestyksistä Suomessa.

Eduskunnan kirjaston EU-tiedonlähdeopas

European Referendum Campaign
By the appeal of the European Referendum Campaign this homepage promotes the idea that an upcoming EU constitution must be submitted to the peoples of Europe.

Eurooppa-valmistelukunta

Perustuslakiuudistukseen liittyviä selvityksiä (PDF)
Suomen tuoreen perustuslain seurantatyöryhmä teetti työhönsä liittyen neljä erillisselvitystä. Laatimassaan selvityksessä Åbo Akademin julkisoikeuden professori Markku Suksi analysoi kansanäänestystä valtiollisen osallistumisen muotona. Selvityksessä on tarkasteltu nykyistä tilannetta Euroopan eri valtioissa.

EU dictionary for Internet users
EUABC.com on EU-sanakirja internetin käyttäjille. Kyseessä on internet-sanakirja, joka tarjoaa lyhyet selitykset useimmille EU-keskusteluissa käytettäville termeille. EUABC-sanakirjan tarkoituksena on tiedottaa yleisölle Euroopan tulevaisuutta koskevasta keskustelusta. Sivuille on koottu myös runsaasti EU-aiheisia linkkejä.