Uudet nettikasinot 360

Pääministerin perustelut eivät kelpaa

Tiedotusvälineille
Vapaa julkaistavaksi

Laajapohjainen liike vaatii kansanäänestystä EU:n perustuslaista

Pääministeri Matti Vanhasen mukaan EU:n uusi perustuslaki ei muuta unionin luonnetta. Eduskunnan puhemiehen ja SDP:n puheenjohtajan Paavo Lipposen mukaan kansalaisia on turha vaivata asialla.

”Perustelut ovat kestämättömiä. Jos perustuslaki ei muuta unionin luonnetta, miksi sitä ollaan tekemässä?”, kysyy Maan ystävien puheenjohtaja Leo Stranius. ”Vanhasen ja Lipposen näkemystä mukaillen voidaan myös monia vaalejakin pitää yhtä lailla perusteettomina. Nykyinen keskustelu on demokratian irvikuva. Nyt olisi erinomainen mahdollisuus kysyä asiaa kansalaisilta ja tehdä välitilinpäätöstä EU:n kehityksen suuntaviivoista”.

Euroopan unioni on muuttunut. Unioni ei ole enää samanlainen kuin Suomen liittyessä siihen vuonna 1995. Vaikka EU-linjauksilla on kauaskantoisia vaikutuksia, niitä on maamme jäsenyyden aikana vain harvoin nostettu vaaliteemoiksi. Kuvaavina esimerkkeinä tästä ovat edelliset eduskuntavaalit tai juuri järjestetyt Euroopan parlamenttivaalit.

”Päinvastoin kuin pääministeri Vanhanen väittää, kansanäänestyksessä ei ole kysymys vain perustuslain tuomasta muutoksesta nykyisen Euroopan unionin toimintaan. Puhuessaan pelkästään tästä hän unohtaa ne lukuisat muut argumentit, joita useat asiantuntijat ovat tuoneet keskusteluun kansanäänestystä pohdittaessa”, huomauttaa Vaihtoehto EU:lle liikkeen Jussi Lilja, ”Vuonna 1994 ei ollut yhteistä rahaa tai sotilaallista ulottuvuutta. Euroopan unioni on muuttunut myös maatalouspolitiikan ja kauppapolitiikan suhteen. Poliittinen keskustelu aiheesta on kuitenkin puuttunut”.

Useiden mielestä kansanäänestyksen järjestäminen perustuslaista kaventaisi kaikkien nähtävillä olevaa kuilua EU:n ja kansalaisten välillä. Unionin ja kansalaisten lähentäminen on asia, jonka myös Laekenin Eurooppa-neuvosto (2001) asetti yhdeksi keskeiseksi EU:n uudistustyön tavoitteeksi.

”Kansanäänestys synnyttäisi kunnon keskustelun EU-asioissa ja motivoisi ihmisiä myös hankkimaan lisää tietoa. Äänestys saisi puolueet selkiyttämään EU-linjauksiaan, mikä vahvistaisi myös edustuksellisen demokratian pohjaa”, muistuttaa kansanäänestysliikkeen aktiivi Annukka Berg.

Vahva peruste kansanäänestykselle on myös itse perustuslakiesityksen alku, jonka mukaan se ”ilmentää Euroopan kansalaisten ja valtioiden tahtoa rakentaa tulevaisuuttaan yhdessä”.

Euroopan unioni on monessa suhteessa murrosvaiheessa. Kansanäänestystä vaativa liike vaatii puolueita rohkeasti selostamaan tavoitteitaan ja EU-hankkeen oikeutusta. Parhaiten se tapahtuisi juuri kansanäänestyksen yhteydessä.

Lisätietoja:

www.kansanaanestys.fi

  • Annukka Berg
  • Jussi Lilja
  • Leo Stranius