Uudet nettikasinot 360

Sveitsissä äänestetään EU-oikeuksista

Sveitsiläiset ratkaisevat huomisessa äänestyksessä, hyväksytäänkö parlamentin päätös antaa 10 uuden EU-jäsenvaltion kansalaisille samat oikeudet kuin Sveitsi on sopimuksessa myöntänyt 15 vanhan EU-jäsenmaan kansalaisille. Kyse on oikeudesta toimia ja työskennellä Sveitsissä. Mikäli kansalaisten enemmistö äänestää ”kyllä”, saavat sveitsiläiset vastaavasti samat oikeudet koko EU:n alueella.

Parlamentin päätös asiasta kuuluu kansalaisten valinnanvaraiseen referendum-oikeuteen, ja yli 50.000 kansalaista käytti tämän oikeutensa hyväksi. He vaativat parlamentin päätöksen alistamista kansalaisten ratkaistavaksi eli ratifioitavaksi. Jolleivät äänestykseen osallistujat äänten enemmistöllä ratifioi päätöstä, se raukeaa.

Todennäköisenä pidetään kuitenkin, että äänestyksen tulos on ”kyllä”, sillä kieltävä tulos ei olisi sveitsiläisen demokratian tasavertaisuuskäsityksen mukainen. Vastustajilla on kuitenkin varsin painavia argumentteja parlamentin päätöksen kaatamiseksi. Halvan työvoiman vapaa pääsy Sveitsin markkinoille alentaisi palkkoja ja aiheuttaisi työttömyyttä sekä rasittaisi liikaa sosiaaliturvan käyttövaroja, väittävät vastustajat.

Puoltajat ovat käyneet mahtavan kampanjan päätöksen hyväksymisen puolesta. Sveitsin ei sovi eristäytyä Euroopassa, ja se hyötyisi taloudellisesti osallistumalla laajennetun EU:n markkina-alueeseen, painotetaan kyllä- kampanjassa. Sitä paitsi Sveitsi ei voi profiloitua demokratian yhtäläisyysperiaatetta loukkaavana yhteiskuntana, huomautetaan.


Kirjoittajan jk.: Äänestyksen osallistumusprosentti oli 53,8. ”Jaa” ääniä oli tasan 56 %. Mielenkiintoista todeta, ettei missään EU-jäsenmaissa kansalaiset saaneet ratifioida parlamenttiensa vastaavia päätöksiä.

Torsten Almquist