Uudet nettikasinot 360

ViNO vaatii EU:n perustuslain osittaista avaamista – Arkielämän säädöspohja hätäisesti käsitelty

25.3.2004
KANNANOTTO
Julkaistavissa heti

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) pitää EU:n uuden perustuslain politiikkaosiota puutteellisena ja liian heppoisesti läpivietynä. Ainakin suomalaisissa tiedotusväliseissä EU:n perustuslain yhteydessä on puhuttu vain ”isojen poikien aiheista”: unionin presidentistä, turvallisuuspolitiikasta ja komission kokoonpanosta.

Kuitenkin nimenomaan politiikkaosassa määritellään kehykset monille ihmisten arkea lähellä oleville sektoreille kuten liikenteelle, energialle ja maataloudelle. Vaikka näiden sektorien toiminnasta olisikin yksityiskohtaisesti säädetty toisaalla, EU:n perustuslaki tulee olemaan sopimus, joka suuntaa vahvasti nimenomaan tulevaisuuden kehitystä.

ViNO pitää huolestuttavana erityisesti sitä, miten huonosti ympäristöasiat on otettu osaksi perustuslakia ja sen toimintalohkoja. Esimerkiksi unionin tavoitteissa (Art I-3) mainitaan kyllä kestävä kehitys, mutta itse politiikkaosioissa ympäristötavoitteita on ripoteltu epäsuhtaisesti vain osaan ympäristön kannalta merkittäviä kappaleita.

Vaikkapa liikenneosiossa puhutaan kyllä liikenteen turvallisuudesta, mutta ei sen ympäristö- tai terveyshaittojen vähentämisestä. Kuitenkin esimerkiksi Maailman terveysjärjestö on arvioinut, että kaupunkiliikenteen yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten määrä on jopa 1,7 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Vertailukohdaksi voikin ottaa energiaosion, jonka mukaan taas ”unionin energiapolitiikalla pyritään edistämään energiatehokkuutta ja energiansäästöä” – siis sektorin ekologisen kestävyyden kannalta olennaisia toimia.

ViNOn viesti Brysseliin tänään kokoontuville huippukokousedustajille on selvä: EU:n perustuslaki ja erityisesti sen politiikkaosiot on avattava kunnolliselle kansalaiskeskustelulle. Kun kyseessä on painavin unionin tulevaisuutta viitoittava asiakirja, vaillinaista käsittelyä ei voi oikeuttaa kiireellä. Suomessa EU:n perustuslain hyväksyminen vaatiikin myös sen alistamista neuvoa antavalle kansanäänestykselle.

Lisätietoja:

  • Mari Puoskari (pj)
  • Jehki Härkönen (vpj)
  • Olli-Poika Parviainen (vpj)