Uudet nettikasinot 360

Ympäristöasiat paitsiossa EU:n perustuslaissa

Euroopan kahdeksan johtavaa ympäristöjärjestöä vetoaa hallitusten väliseen konferenssiin EU:n tulevasta perustuslaista.

Ympäristökysymysten läpäisyperiaate ei toteudu EU:n perustuslakiesityksessä. Kestävän kehityksen periaatteet ja paras saatavilla oleva tieto ympäristöongelmista tulisi huomioida perustuslaissa kaikilla politiikan aloilla. Nyt esitys on surkea mm. maatalous-, kalastus- ja liikennepolitiikassa.

”Esimerkiksi liikenteen kasvu johtaa hengityselinsairauksien ja hiilidioksidipäästöjen lisääntymiseen. Mikäli tätä ei huomioida liikennepolitiikkaa suunniteltaessa, tehdään helposti ihmisten hyvinvoinnin kannalta haitallisia päätöksiä. Siksi läpäisyperiaate on niin tärkeä”, huomauttaa Maan ystävien liikenneasiantuntija Lauri Myllyvirta.

EU:n tulevasta perustuslaista tulisi Maan ystävien mielestä järjestää Suomessa kansanäänestys. Ilman kansanäänestystä EU:n perustuslain on vaikeaa ilmentää kansalaisten tahtoa, kuten sen ensimmäisessä artiklassa todetaan: ”Tällä perustuslailla, joka ilmentää Euroopan kansalaisten ja valtioiden tahtoa rakentaa tulevaisuutta yhdessä, perustetaan Euroopan unioni, jolle jäsenvaltiot antavat toimivaltaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.” Kansanäänestys olisi tapa kuroa yhteen nopean kehityksen tuloksena syntynyttä kuilua unionin kansalaisten ja ”Brysselin” välillä.

Ympäristökysymyksissä tulisi vahvistaa määräenemmistöpäätöksiä. Nykyinen sopimusluonnos ei anna mahdollisuutta tehdä unionin laajuisia päätöksiä ympäristöverotuksen suhteen”, toteaa Suomen Maan ystävien puheenjohtaja Leo Stranius.

Ympäristöjärjestöt tukevat ympäristökomissaari Margot Wallströmin esitystä kestävän kehityksen periaatteen eli artiklan 3 vahvistamiseksi erityisellä lisäpöytäkirjalla. Euroopan unionilla tulisi olla kestävän kehityksen strategia, joka pitäisi sisällään konkreettiset tavoitteet ja aikataulut.

Lisätietoja:

Leo Stranius
puheenjohtaja, Suomen Maan ystävät

Ympäristöjärjestöjen kirje HVK:lle löytyy osoitteesta:
http://www.foeeurope.org/publications/G8_letter_EU25_17mar04.pdf

Ympäristöjärjestöjen julkaisu Kohti vihreää EU:n perustuslakia -julkaisu
(42s.) löytyy osoitteesta:
http://www.eeb.org/publication/G8-IGC-EN-final-8-8-03.pdf

Green-8 koostuu seuraavista ympäristöjärjestöistä:

Birdlife International, Climate Action Network Europe, European Environmental Bureau – EEB, Euroopan Maan ystävät, Friends of Nature International, Greenpeace, European Federation for Transport & Environment, WWF.